Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Därför vill jag nu ta tillfället i akt att offentligt kungöra min nyligen vunna utmärkelse  för förtjänstfullt undvikande av allmännyttigt bidrag till samhället i stort och dagdriveri i allmänhet. Härmed förkunnar jag min...
- Vänta! Vi har nån här som kan hjälpa dig
hon heter Lisa ochär vår HR-strateg. Kan du Lisa tala om...
- Nej för fa-an! Låt bli mig jag får...
- Nej släpp!
- Sluta! Nu jävlar ska ni få höra vad vad jag tycker !!?! Synergieffekter MÅSTE
(Testbild)


Mans | 2015-03-04, 11:56:23
Det är faktiskt en väldigt märklig motfråga.
marten | 2015-03-04, 09:07:47
"Ska det vara liknande den liknelse jag nyss drog?" fick mig av nån anledning att skratta så kontoret gungar.
Katarina | 2015-02-14, 19:38:18
Absolut. Han verkar va en rätt störig typ.
Mans | 2015-02-14, 19:09:28
Jag tycker att man börjar förstå varför någon fann det värt att se till att Clemens Möller hamnade på botten av en insjö i förra berättelsen han var med.
  
Administrator: Anders Bylund