Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
huvudet mest hela tiden. Den ironin var lite extra uppenbar för hans avskedade tupémakare Bison, vilken av misstag också inbjudits till Nobelfesten, Frykdalsdansen, ViGillarIllerKillar-festivalen, och gett sig fanken på att
i trots mot i princip fundamentala rymdtidslagar infinna sig på samtliga dessa events, samtidigt.
Som kommentar till detta utfärdade kungen "Veckans Puckstång" och utdelade utmärkelsen
i största hemlighet. Sedan utropade han vinnaren med larvig entusiasm och
fortsatte med en riktigt påfrestande harang angående vikten av lokala näringsidkare i beslutande organ.
Tack och lov gjorde det ingen större skillnad


  
Administrator: Anders Bylund