Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
för så ofta att han tappat håret och numera frös om
huvudet mest hela tiden. Den ironin var lite extra uppenbar för hans avskedade tupémakare Bison, vilken av misstag också inbjudits till Nobelfesten, Frykdalsdansen, ViGillarIllerKillar-festivalen, och gett sig fanken på att
i trots mot i princip fundamentala rymdtidslagar infinna sig på samtliga dessa events, samtidigt.
Som kommentar till detta utfärdade kungen "Veckans Puckstång" och utdelade utmärkelsen
i största hemlighet. Sedan utropade han vinnaren med larvig entusiasm och
fortsatte med en riktigt påfrestande harang angående vikten av lokala näringsidkare i beslutande organ.
Tack och lov gjorde


  
Administrator: Anders Bylund