Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!En annan gång hade jag tråkigt, så jag flanerade ner till hamnen. Vädret var gråmulet, likt min själ. Vid kajplats 14 låg en rostig pråm och rostade. Frosten täckte dess slitna däckstiljor och vissna, fastfrusna löv dog lite till när skeppare Enoksson hasadeöver dem med flit. Bakom flytbryggans mägrade tiljor låg en språkpolis och pekade ut att"mägrad" inte är ett egentligt ord och att även om Nordgötska Akademiens Ordbok råkade nämna"Skötkonungs mägrade lada" i förbifarten när ord som både lät och funkade var en bristvara, är och var slikt ofog att Strindberg virvlar i


  
Administrator: Anders Bylund