Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Jag Menar, Sture Germundstaf. Som man bäddar får man ligga,
lärde sig Germundstafarna motvilligt under överinseende av den ständigt salongsberusade abbedissan Hermelin, som
föredrog pälsverkens heraldiska flexibilitet över den avgjort mer socialt stagnerade tvärbalken i gult eller vitt.Under hennes förvaltning så hade det Germundstafska fastighetsinnehavet genomgått en högst dramatisk förändring.
Hela byggnadskomplexet började alltmer uppfattas av omvärlden som ett hotfullt militärcenter utan något som helst existensberättigande ur rent social kontext.


  
Administrator: Anders Bylund