Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Vidare fattas mötesrum i stora delar
av de berörda Vatikantrakterna. Till syvende knut har jag spökat
ut mig på det allra bästa sättet. Kolla!*Obscen bild i bilaga
178c*


5. Radioaktivitet kan utnyttjas som en fullgod ersättning för
social interaktion i ungdomen.


Enligt Everest (1902)
kan "ungdom" endast tolkas som ett skede i livet, nämligen
det som infaller mellan barndom och medelålder, där umgänge med andra människor
måste betraktas som ett obehagligt rutinjobb med vissa inslag av ängsligt fumlande.
Därav följer att ingen vettig människa kan frivilligt befinna sig
inom den yta som ynglingen kan tänkas


  
Administrator: Anders Bylund