Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
ut mig på det allra bästa sättet. Kolla!*Obscen bild i bilaga
178c*


5. Radioaktivitet kan utnyttjas som en fullgod ersättning för
social interaktion i ungdomen.


Enligt Everest (1902)
kan "ungdom" endast tolkas som ett skede i livet, nämligen
det som infaller mellan barndom och medelålder, där umgänge med andra människor
måste betraktas som ett obehagligt rutinjobb med vissa inslag av ängsligt fumlande.
Därav följer att ingen vettig människa kan frivilligt befinna sig
inom den yta som ynglingen kan tänkas bevista en godtyckligt vald tidpunkt - låt vara att påtvingad närvaro kanske stundom kan misstolkas


  
Administrator: Anders Bylund