Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!Alltså: man bör alltid värna om glasklar grammatik och enkla ordval, även då de uppgifter man har för sig torde gälla visar sig fullständigt havererat. Minnens hur fullständigt småtokigt det gick när vi föreslog att man bör överväga att vattna sina frön åtminstone tre gånger i halvtimmen! Det stod skrivet i eldskrift uppå det andliga firmament vi har bestämt oss att kalla Skillingaryds Fruktodlingssällskaps idémässiga ramverk. Låt inte fanatisk vurv stå i vägen för en idealistisk fruktodling! Låt din trädgård blomma och blossa likt brinnande pioner i ett hav utan hamnar! Solens livgivande strålarär dina och dina frukträds!


  
Administrator: Anders Bylund