Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
En vanlig dagär en bra början; en fantastisk kväll en vettig förväntan. En positiv kassör leder obönhörligen tankarna rätt, och bidrar till samhällets gagn. En spektakulär kassör däremot, det skapar oro och friktion mellan de stackars kunderna! Var alltid lagom återhållsam. 
Den sista punkten gäller klädsel. Här gäller förstås en professionell men ändå knapphändig mundering somöverensstämmer med samhällets sviktande moral. Herrarna sålunda företrädelsevis iförda skjorta, byxor, strumpor samt en klassisk stinssvid. Damerna likadant.


Nu vet ni mer än jag om detta. Sälj!


marten | 2013-09-18, 09:21:46
Ändå är ju de första två meningarna fullt vettiga. Sedan insmyger det sig ett budskap om att även ge kunderna "en fantastisk kväll" - dock utan att samtidigt vara spektakulär. Ovanpå det ska man uppenbarligen vara klädd till stins, i överensstämmelse med samhällets sviktande moral. Avslutningsvis får den förvirrade nyanställde veta att detta uppenbarligen var nyheter för den som berättade det.
Mans | 2013-09-18, 07:56:41
Detta är, i all sin korthet, en mycket underlig text.
  
Administrator: Anders Bylund