Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Fem närsynta grävlingar och ett skitfult träskåp från Hunnebostrands IKEA blev åsyna vittnen
till denna märkliga eskapad. Enorma slevar bräddfyllda med julgröt
nyttjades av allmogen, medan kultureliten föredrog kinapinnar. Grötätande med
andra redskap sågs endast ur ögonvrån, flyktigt, illusoriskt och
som en antydan av en dröm endast avsedd för
folk som skrivit upp sig på listan i personalmatsalen.Telefoner som aldrig ringer glöms ibland bort och det
kan inte nog understrykas hur illa det ser ut.
Man kan komma hem med blålera upp över knäna!
Ja, och så luktar det surt


  
Administrator: Anders Bylund