Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Det är alltid någon slug baktanke involverad. Exempelvis dog Henning Karlsson i juli 1981, bara för att. Det visade sig omsider att det var ett väl så lömskt tilltag ändå. Blott tre timmar tidigare hade han nämligen låtit dammluckorna vid Tramssjöns utlopp stå vidöppna tills korna kom hem och fann sin gamla beteshage förvandlad till en malström av ömkligt lervatten och oförnuft. Eftersom Karlsson redan låg och kallnade bakom sitt eget utedass riktades ingen misstanke mot honom initialt och det visade sig vara helt i sin ordning.


29. Turcisk kvasiskink (städad).


Låt mig nu ytterligare få breda ut mig, såväl skriftligt som kroppsligt. I grönaste


anders | 2023-02-21, 11:30:37
28. Storståtlig processions-stegosaurus (magnifik)
Jag dör :)
anders | 2013-03-07, 09:08:28
Ordnat!
anders | 2013-03-07, 08:56:26
Det händer ibland, troligen när någon använder "fixa till sista inlägget." Ska se om det går att fixa.
Mans | 2013-03-07, 06:48:43
Om man tittar på sina egna berättelser, så är de ju sorterade efter hur långa de är. Lite lustigt då att den här ligger sist och innehåller noll ord.
anders | 2013-02-25, 10:23:00
Får jag mynta termen "däggödla" här?
marten | 2013-01-29, 08:47:11
Nå, till vårt försvar var ju faktiskt bollen eventuellt irrelevant.
Mans | 2013-01-22, 02:56:03
"rödvinsbad på tallbarrsglöd" :-D
Mans | 2013-01-03, 07:17:09
En typisk Lind...
anders | 2013-01-03, 07:14:46
"De första tecknen på att smygvaranen nalkas är åsynen av en smygande varan."
Aj. Mina kindmuskler.
  
Administrator: Anders Bylund