Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Min resa började i Glumslöv sent i april; skulle jag ha tänkt som de flesta hade jag väl ha gett mig själv tillåtelse att börja någon annanstans. Jag kan tänka  som de flesta. Jag väljer dock ofta att tänka som Göran. Släden med utrustningen drogs av honom, och det skulle aldrig ha kunnat göras utan en mental defekt av allra grövsta slag. Månfaser, venuspassager, meridianer, avgudar och den sortens tröst dylika företeelser kunde tänkas bidra med kunde inte bidra med någon tröst, och hade jag inte slagit hakan till tröst för ingen, skulle det blivit än värre på många år. Jag stöder detta


  
Administrator: Anders Bylund