Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!


12. Under övriga punkter lämpade vi ihop en mängd antikverade frågerställningar och avslog dem alla med enkel majoritet. Herr Pappenheim började gråta till stor förvirring -- vi antog att alla skulle  börja med det om inte fröken Basun reserverade sig (frkn Basun är ej  närvarande) och så blev det. När fröken Sviskonstafett-Plysch reserverade sigöppnade sig himlen och regnet föll rakt ner i lokalen som om änglarna grät däruppe. Ett stort sjok av blöta protokollsanteckningar flö oläligha okmng p
Hoppsan. Mötesanteckningarna råkade i olag och blev blöta, men inte värre än att de kunde ihopsamlas och slängas.
13. Mötet avslutades.


anders | 2013-02-11, 14:06:52
:)
marten | 2013-02-11, 03:55:09
Uppskattar särskilt att det så tydligt händer flera gånger, men jag lyckas omedvetet sabba det. "Gesundheit skulle byta namn" lyckas ni få till, och där hade man ju kunnat skriva Gerundheit och så var saken ur världen, men istället blir det "Gesundheit the hopeless drama queen" och kollapsen är total.
Mans | 2013-02-11, 03:52:20
Haha! Ja, och resultatet blev riktigt underligt.
marten | 2013-02-11, 03:48:47
Vid genomläsning konstateras, förutom övriga källor till muntration, att åtminstone en och antagligen två av författarna, varav jag själv inte är någon, tyckte att Gerundheit inte var ett stavfel utan nog vad han faktiskt hette, och försökt åtskilliga gånger göra en sak av det i samband med hans presentation. Jag har med noshörningens hela empati ignorerat det från hår till häl, tydligen.
anders | 2013-01-04, 15:50:06
Vilken lyx.
Mans | 2013-01-04, 09:20:37
Det tycker jag att man nog kan tillåta sig ibland.
anders | 2013-01-04, 09:16:09
Det var alls icke meningen, och därtill inget som utnyttjats till humoristisk effekt därefter. Alltså rättat till vad jag egentligen skulle ha skrivit. Fusk, jag vet.
Mans | 2013-01-04, 09:03:18
Det är intressant att punkt 5 på dagordningen inte sägs ha föredragits sedan 1988, medan protokollet enligt titeln är från 1982.
  
Administrator: Anders Bylund