Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
De hade, påstod de, flera ljudupptagningar som otvetydigt kunde bevisa just detta. Särskilt ville de lyfta fram en inspelning från kommunfullmäktiges sammanträde i mars året innan det stora Sammanbrottet. Inspelningen var svår och även om man hörde mummel som skulle kunna tydas som röster var det inte alls uppenbart vad som egentligen spelats in eller hur inspelningen genomförts. Var det dova skrapande som ibland kunde höras verkligen vad som
diskuterades eller var det bara något ovidkommande analogt brus från inspelingsutrustningen eller oljud från ventilationen? De slutsatser som kan dras av detta ger


Mans | 2015-10-30, 07:54:20
Det funkar väl inte ändå? Men nu la jag till ett "som" och så kan vi köra vidare.
Tobias | 2015-10-29, 22:02:40
Jag läste Vad istället för Var.
Mans | 2015-10-28, 08:32:12
Får inte riktigt ihop det där grammatiskt...
Mans | 2015-10-13, 05:27:12
Inte? Jag tycker den är kul.
Tobias | 2015-10-12, 21:04:12
Jag gillar inte grundtonen i den här historien.
  
Administrator: Anders Bylund