Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Ingen av axlarna bar epoletter och inte heller höfterna hade några. Hela hans uppenbarelse vittnade om komplett inkompetens och frånvaro av all form av tankeverksamhet. Hans far hade alltid sagt till honom att han inte dög. Hans mor, å andra sidan, uppmuntrade honom ständigt att i alla lägen framhålla sinåtminstone medelmåttliga fallenhet för oväsentligheter och


  
Administrator: Anders Bylund