Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Dettaär inkonsekvent eftersom konsekvensen skulle bli att ingenting skulle betyda någonting medan vi på många skilda plan hade skruvat till det rejält. Dock finns det vissa som gärna ser att allt har en mening och framhärdar att vi inte borde besvära folk med inkonsekventa meningsbyggnader - de är idioter. Vi måste värna pladdret, gallimatiasen, svamlet och de obegripliga utlåtanden som kännetecknar dagens mediala utbud generellt sett, och samtidigt vara tillåtande gentemot skönlitteraturens något fisförnäma ton i sammanhanget. Poesin har inga gränser för jönserier däremot och för oss innebär detta en frizon med frikostigt utrymme för allehanda språkliga kullerbyttor och inkonsekventa


  
Administrator: Anders Bylund