Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Dock finns det vissa som gärna ser att allt har en mening och framhärdar att vi inte borde besvära folk med inkonsekventa meningsbyggnader - de är idioter. Vi mÃ¥ste värna pladdret, gallimatiasen, svamlet och de obegripliga utlÃ¥tanden som kännetecknar dagens mediala utbud generellt sett, och samtidigt vara tillÃ¥tande gentemot skönlitteraturens nÃ¥got fisförnäma ton i sammanhanget. Poesin har inga gränser för jönserier däremot och för oss innebär detta en frizon med frikostigt utrymme för allehanda sprÃ¥kliga kullerbyttor och inkonsekventa


  
Administrator: Anders Bylund