Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Förmågan att resonera klart och tydligtär få förunnat. Att på ett enkelt och lättförståeligt sätt förmedla det man vill ha sagt och dessutom göra det på ett för alla hörbart och tilltalande sätt är ingen barnlek för de flesta, inberäknat både män som kvinnor från de centrala delarna av de bortre delarna av ytterkanterna till de mellanliggande områden som befinner sig i ständig förändring vad beträffar läget i landet, åtminstone konceptuellt.


anders | 2009-10-15, 17:45:13
:)
Mans | 2009-10-15, 14:30:23
Det här kan aldrig sluta väl...
  
Administrator: Anders Bylund