Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Trots att motståndet alls icke kan förringas denna gång upprymdes von Schmidtenwurst av en överlägsen känsla av eufoni då lottningen publicerades. Det var inte för intet han hade underkastat sig den klassiskt preussiska ritual av osedvanligt lyckosamma sammanträffanden som


  
Administrator: Anders Bylund