Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Ansamlingen vid den första konen är högeligen anmärkningsvärd, då snart sagt varenda slagman i innelaget bara kan drömma att få springa så länge medspelarnaär lika skickliga som de är på att sugaälgsvans vid slagrutan.

Nåväl! 4c väljer att följa köordningen trots att detär 4a som slår alltjämt. Konsekvensen torde vara uppenbar för var normalbegåvadåskådare, men likväl vill jag förklara:


  
Administrator: Anders Bylund