Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Men något sade mig att stilla mina behov med en slev pölsa innan mitt janusansikte i alltför hög grad gav sig till känna. Nu tillkännagavs det högt och hjärtskärande ändå, att samtliga festdeltagare med omedelbar verkan skulle hämta varsitt muskedunder och infinna sig i den så kallade excersisbyggnaden för den, erkänt sadistiske, halvkadetten Fänriksblads räkning. Den seden hade anor långt innan ens min tid, och stammade från de dagar då rekryter späktes med hjälp utav de som nyss anlänt från överklassens skyddade värld i


  
Administrator: Anders Bylund