Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!


Högtrycksrygg, dyngvarmt
Norduppland känns som Kongo
Kongo vintertid.

Lützendimma, kallt
Lodenrocken räcker väl?
Nej, fryser gör man.

SLUT!


  
Administrator: Anders Bylund