Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!


8. Planlägg och utred syftet med dina tår.

9. Sträva efter att uppnå någonting meningsfullt.

10. Sträva efter att lära dig så mycket du kan.

11. Gräv en grop - varje meter nedåt innebär ett spadtag mindre jord att gräva.

12. Dansa, dansa, dansa, dansa, flina som en besatt.

13. Frys in något lilafärgat och filma infrysningsförloppet.

14. Flå alla levande organismer som kan få plats i en småländsk jordkällare av fennoskandisk typ och som
är flercelliga.


15. Dö.


  
Administrator: Anders Bylund