Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Skön är själarnas pilgrimsgång. Född av andarnas förening, i en stillsam ljusbåge av förnuftsvärden som sakta tynat men ändå i försoning såsom vi städse förväntat oss i tusen och en ändlöst andäktig Enighet. Däri skola små undersätsiga västmanlänningar bliva fromma, ty även så förtappade som de, äro föremål för välvilja ett minne blott. Ja usch ja.


  
Administrator: Anders Bylund