Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
(Klappar till vakten)

Vakten: Aj! (Tillkallar vakt)

Vakt 2: (Drar batongen)

Östen Warnerbring: (inhasande) Senrenässansens allra mest inflytelserike despot hade inget alls att tillägga när biskop-

Geigert: Östen! Du har inte här att göra!

Warnerbring: -Tibertius utfärdade sin berömda bannbulla-

(Geigert drar blankt.)

Warnerbring: -sedermera stadfäst vid kyrkomötet i Aachen 1439 och-- Aach! (Warnerbring dör.)

Lindquist: Hut går hem.

Vakten: Jemine!

Geigert: Alltnog. I stugor och lägenheter land och rike kring har folk nu sannolikt tröttnat. Godkväll!

Signaturmelodi.


  
Administrator: Anders Bylund