Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Kalle var uppäten, förlåt, neräten, och därmed ute ur denna historien.
-"Då är det lika bra att jag dödar Döden, då," förstod Olof, varpå den tankens skapare lydde impulserna och slog en tehundra. Han fick problem, emedan siffran tvåhundranitton visade sin skapelse på Dödens rob. Lien föll, och Olof förlorade sitt älgliknande huvud i en liten lila ljusshow.
Döden smilade blekt, och avslutade sin karriär som själahämtare via betald lieslipning varannan tisdag, flitigt avslutande historien.

Han lyckades.

Sensmoral: Slipa alltid din lie på tisdagar, men se till att faster är med!


  
Administrator: Anders Bylund