Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
vilken vikt lekmannen ålägger vid det faktum att försörjningsmöjligheterna i de magra och oländiga jordarna är i princip obefintliga, bör han/hon/den/det ändå beakta odlingsbetingelserna som den enda ljuspunkten i tillvaron för de människor som har olyckan att bo där.


Jens Risberg | 2004-10-04, 12:30:31
Ville vara säker på att jag inte diskriminerade någon/något.
Jens Risberg | 2004-09-30, 15:11:24
Heja David!! Det här ser jag fram emot:)
Katarina Berlin | 2004-09-30, 01:59:27
Ska försöka hålla mig till ämnet, om det nu är möjligt överhuvudtaget
David Isaksson | 2004-09-29, 17:07:36
Jag vet, en kraftigt krystad titel, men jag var tvungen att prova hur den häringa sidan fungerar. Jag vill dock att vi strikt håler oss till ämnet.
  
Administrator: Anders Bylund