Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Ulf, undermåligt upplyst, undersökte utförligt urtida urnor uppfiskade ur Upplands ursprungsbefolknings urlakade underjord. Ulf uttryckte uppskattning.
-"Utmärkt! Urnorna unknade ursinnigt upp. Utan utredarnas uppmärksamhet undgick understundom uppsluppna Ultunastudenter utredning. Ur "Urinnevånarnas urkunder".

Uttalat.


Anonymous User | 2004-10-05, 06:10:19
*skruvar förläget på mig*
Till Nyström: Ja, vad annat kunde du göra?
Till Bylund: Ja, vad annat kunde du göra?
Till mig själv: (_!_)
Anders Bylund | 2004-10-05, 05:21:28
Om man inte måste sträcka lite på grammatiken ibland på ett smakfullt vis så tycker jag att vi misslyckats. Detta är bra.
Andreas Nyström | 2004-10-05, 03:55:23
Valet var ju redan gjort. "utforskade/utredde/undersökte/utforskade Ulf Uppsalas ursprung" hade ju varit fin-fint, men jag har ju ingen makt över Anders prepositionskrävande "undrade".
Andreas Lind | 2004-10-04, 10:55:33
Då förstår jag. Du satt och bollade med transitiva verb som varken kräver efterföljande preposition eller verbpartikel (såsom utröna, utreda , undersöka och utforska) men tänkte "Äh, va' fanken" och körde en kreativ lösning istället.
Andreas Nyström | 2004-10-04, 08:24:02
Jag ser formuleringen "undrade ... Uppsalas ursprung" som kreativitet och åberopar därmed konstnärlig frihet. Och att jag skulle ha rätt på grund av min nuvarande anställning är mycket tvivelaktigt. Dessutom undervisar jag ju som bekant i engelska.
Mårten Lind | 2004-10-03, 16:58:45
Väl inom det tillåtnas gränser, åtminstone när vi talar allitterationer.
Kim Carlquist | 2004-10-02, 19:28:45
Låter lite konstigt tycker jag. Men andreas är ju språklärare så han har väl rätt :-)
Andreas Lind | 2004-10-01, 18:19:55
Kan man "undra Uppsalas ursprung" på svenska? Upplys mig!
Mårten Lind | 2004-09-27, 02:55:00
Det låter det! Får jag i min enkelhet föreslå att vi denna gång avslutar berättelsen (vi kan ju alltid mycket enkelt ge oss på en ny bokstav) när vi känner att de sista antydningarna till handling slutligt försvunnit i det sjuttioelfte återanvändandet av samma adjektiv?
Andreas Lind | 2004-09-26, 18:04:26
Välkomna tillbaka till allitterationsavgrunden! U som i "unken" och "uttjatad" är det som gäller den här gången...
  
Administrator: Anders Bylund