Stafettskrivning
 
User
Password
Go Write Me!
Make payments with PayPal - $1 or $1,000!
Regelbok för gaelisk cricket

Statistics


Blue = Måns Svensson
Green = Mårten Lind
Red = Tobias Ekendahl
Teal = Anders Bylund

   1. Planen.

Spelet
spelas på en fjorton gånger nittiotre meter stor sandplan. Planen delas på mitten parallelt med de längre sidlinjerna i 27 delar. Deras inbördes storleksförhållande är så att den i mitten liggande rutans bredd är tre gånger nästnästa rutas, varpå följande rutor omväxlande är tre gånger mindre än mittrutans längd delat med tre eller motsatsen. Rutornas namn utses enligt traditionen "först ut får sämst namn". Namnen på rutorna avgör vilken funktion rutan tar ansvar för i de lägen där ett dylikt behöver just tas om hand. Exempelvis gäller i situationer då de blå bollarna passerat mittlinjen utan att först ha utannonserats av fjärde linjemannen att rutorna "Henry III", "14c" och "Morfar s morfar" är upptagna som sk. "cheathrú díochlaonadh" eller åtminstone "scrúduithe déanach" (se vidare i Appendix 17). Längs planens kortsidor står trettiosju linjemän vars främsta uppgift är att med semaforer indikera rutornas ansvar allteftersom det skiftar under spelets gång. Planen skall vara tydligt markerad på sandplanen med osynligt bläck; vid brist därpå kan osynlig oljefärg godtas.

2.
Deltagande lag.

Tre eller sju
lagmedlemmar är standard. Tre medlemmar innebär nordskotsk poängräkning och dubbel straffsats vid utebliven boll i mittrutan, undantaget om linjedomare kallar spelet hyfsat. Notera att rutan "Edvard Bekännarens välbefinnande" utgår i fyra av sjutton spelupplägg (rouletten avgör vilka av dessa).
"Mosaren"
kallas i folkmun den fyratons blyvikt som vid spel med tremannalag brukas som fjärde boll vid halva inspel. Vid spel med 7-mannalag hänger Mosaren runt halsen på den längste spelaren, detta förstås förutsatt att minst fem korta inkast dessförrinnan gjorts vid någon av sidlinjerna 1, 3 eller 4; annars skall Mosaren räknas som "astathè eitlaen" i det tredje och nionde spelupplägget vilket alltid gäller så att mittbacken ska kunna lägga bakåtspel mot tillåten ruta.
Exempel:
Gauthlán har tvåboll i sitt knä då denne markerar rutan obekväm. Om Ghysláin då stoppar tredjedels inspel och därmed förlänger Gauthláns förtur kan alltså mittbacken få sk. "detektivstraff". Detta gäller oavsett trumflek! Se paragraf 37b)iii, Appendix 4.

3. Bollarna

Antalet bollar
är nio.

4. Spelarna.

a) Mundering.

Skyddutrustningen är omfattande och obligatorisk: Hjälmar
i varmbockad tennplåt; axelskydd av lämpliga magmatiska bergarter, asbesthandskar, stövlar med förstärkta skosnören och fingerborgar på samtliga fingrar.
Förbjudna klädesplagg för spelare i rutorna
märkta med Mo Bhróg:

  • Läderkilt
  • Tvångströja
  • Morion
  • Äppelknäckarbyxor
  • Stärkkrage
  • Hög hatt
  • Låg hatt
  • Damasker
  • Hatt
b)Förberedande utbildning.
Varje spelare måste ha
lov av mamma att spela. Skriftligt intyg skall uppvisas vid entrén, i omklädningsrummet och ständigt finnas tillgängligt för slumpmässig inspektion. I den händelse att intyg saknas äger motståndarlaget rätt att meddelst "Mosaren" och valfri linjedomare fullkomligt förinta regelbrytaren och sälja kvarlevorna.
Tentamen i särskiljningsregler måste avläggas innan
kursstart.

5. Spelet.

Spelet spelas under
mars månad vartannat år. Helger och skottår har ingen som helst betydelse. Däremot omgärdas påskafton av diverse tabun som samtliga härrör från det ukas som redan under 1740-talet fick en oproportionerlig betydelse för sportens utveckling framgent. Det är således icke ägnat åt personer allergiska mot ägg eller påskharar.
Spelets mål är tredelat, ibland även
sju- eller niodelat beroende på väderlek. Vid solsken och dygnsmedeltemperaturer kring 5 grader Celsius gäller sjudelade regler; vid växlande molnighet, spridda skurar och hagelstorm vid kusten bör denna förenklas så att Halmstad ligger bredvid Varberg. Niodelade regler påbjuds inte.

6. Appendix.

Därest
blåsipporna fångas upp och anföres mot näsborrarna torde en svag men tydligt märkbar infektion sprida sig via bihålorna och pannlobens många gångar vidare till hjärnbarken. Plockades sipporna söder om planen, ligge ogill. Plockades planen istället, vare hatt.

Slut!
  

  

Diskutera
Regelbok för gaelisk cricket

Mårten Lind
2006-03-23, 16:26:00
Tycker den blev super. Gillar speciellt det där taskiga exemplet som man får förmoda infogats för att förenkla och belysa, men som bara förvirrar nåt fruktansvärt.

Måns Svensson
2006-03-16, 15:29:48
Den blev väl skoj? Favoriten är nog det illustrativa exemplet under "Deltagande lag". Obefintlig koppling till det som det är tänkt att förklara, introducerar cirka tre helt nya begrepp per mening utan att förklara dem, samt hänvisar till ett appendix som inte finns. Pedagogik!

Tobias Ekendahl
2006-03-16, 14:52:55
Å det som började så bra...

Administrator: Anders Bylund